biuro@kawer.pl | 27 maja 2024
recenzje i opinie

Pompa ciepła split czy monoblok? Jaką wybrać? Porównanie rozwiązań

post thumbnail

Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna stają się priorytetami w projektowaniu domów i systemów ogrzewania. Rozwiązaniem, które z roku na rok zyskuje na popularności są  pompy ciepła, znane ze swojej wysokiej efektywności energetycznej.

Pompy ciepła to innowacyjne urządzenia, które wykorzystują energię cieplną z otoczenia — ziemi, wody lub powietrza — do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń, a także do podgrzewania wody. Dzięki swojej zdolności do pracy w różnych warunkach klimatycznych oraz efektywności, mogą znacząco obniżyć koszty eksploatacji domu, jednocześnie redukując negatywny wpływ na środowisko. Czym się kierować wybierając pompę ciepła? W artykule dokładnie przyjrzymy się dwóm najpopularniejszym typom pomp ciepła, analizując ich budowę i sposób działania. Przedstawimy także kluczowe różnice, które pomogą potencjalnym użytkownikom w podjęciu świadomej decyzji. 

Podstawowe zasady działania pomp ciepła

Pompy ciepła to urządzenia, które działają na zasadzie przenoszenia energii cieplnej z jednego miejsca do drugiego, zazwyczaj z zewnątrz budynku do jego wnętrza, lub odwrotnie, w zależności od potrzeb. Dzięki wykorzystaniu zjawiska termodynamicznego, jakim jest cykl odwracalny, pompy ciepła są w stanie dostarczać ciepło do ogrzewania lub odbierać nadmiar ciepła do chłodzenia wnętrz.

Podstawą działania każdej pompy ciepła jest cykl, który składa się z kilku kluczowych etapów: parowania, sprężania, skraplania i rozprężania. W pierwszym etapie, czynnik roboczy (zazwyczaj specjalny płyn lub gaz) pochłania ciepło z otoczenia i zamienia się w parę. Następnie para ta jest sprężana przez sprężarkę, co powoduje wzrost jej temperatury. Wysokotemperaturowa para przekazuje ciepło do systemu ogrzewania w budynku poprzez skraplacz. Po oddaniu ciepła, czynnik chłodniczy ulega skropleniu i wraca do stanu ciekłego. W ostatnim etapie czynnik zostaje rozprężony, co obniża jego temperaturę i cykl może się rozpocząć na nowo.

Pompy ciepła znajdują zastosowanie zarówno w ogrzewaniu, jak i chłodzeniu pomieszczeń, a także w podgrzewaniu wody użytkowej. Są one szczególnie efektywne w miejscach, gdzie tradycyjne metody ogrzewania mogą być mniej wydajne lub droższe w eksploatacji. Co więcej, pompy ciepła są uznawane za jedną z najbardziej ekologicznych technologii ogrzewania, ponieważ znacznie redukują emisję gazów cieplarnianych w porównaniu do konwencjonalnych systemów opalanych paliwami kopalnymi.

Pompy Ciepła typu monoblok

Pompy ciepła typu monoblok to zintegrowane systemy, w których wszystkie główne komponenty znajdują się w jednej obudowie. Są to urządzenia zewnętrzne – zainstalowane na zewnątrz budynku i połączone z systemem grzewczym wewnątrz za pomocą rur przewodzących ogrzane medium. Ten typ pompy ciepła jest często stosowany w domach jednorodzinnych oraz w mniejszych obiektach komercyjnych.

Pompa ciepła typu monoblok jest konstrukcyjnie prostym rozwiązaniem, które zawiera wszystkie niezbędne składniki systemu, takie jak sprężarka, wymiennik ciepła i sterowanie, w jednej obudowie. Urządzenie to jest zazwyczaj instalowane na zewnątrz budynku, co eliminuje potrzebę montażu wewnętrznych jednostek, charakterystycznych dla innych typów pomp ciepła, takich jak split.

Zalety instalacji pompy monoblok

 • Prostota montażu – ponieważ wszystkie główne komponenty są zamontowane w jednej obudowie, instalacja pompy ciepła monoblok jest zazwyczaj szybsza i mniej skomplikowana niż w przypadku systemów split. Nie wymaga dodatkowych prac wewnątrz budynku, co minimalizuje zakłócenia dla mieszkańców.
 • Mniejsza ilość prac zewnętrznych – instalacja wymaga jedynie przygotowania miejsca na zewnątrz budynku oraz podłączenia do systemu grzewczego i elektrycznego, co znacznie ogranicza zakres prac instalacyjnych.
 • Koszt instalacji – zazwyczaj koszt instalacji pompy ciepła monoblok jest niższy w porównaniu do systemów split, ponieważ wymaga mniej czasu i materiałów.

Wady pompy ciepła monoblok

 • Ograniczenia lokalizacyjne – pompy ciepła typu monoblok muszą być zainstalowane na zewnątrz, co może być problematyczne w środowiskach miejskich lub tam, gdzie przestrzeń zewnętrzna jest ograniczona.
 • Większy hałas – ponieważ jednostka zewnętrzna zawiera wszystkie komponenty, w tym sprężarkę, pompy ciepła monoblok mogą generować więcej hałasu niż systemy split. To może być istotną wadą, szczególnie w cichych lub gęsto zabudowanych obszarach.
 • Estetyka – wielkość i widoczność jednostki zewnętrznej mogą wpływać na estetykę zewnętrzną budynku, co jest istotne w przypadku obiektów o wysokich wymaganiach architektonicznych. 

Pompy ciepła typu split

Pompy ciepła typu split to systemy składające się z dwóch głównych jednostek: zewnętrznej i wewnętrznej. Są one połączone ze sobą za pomocą rur, przez które przepływa czynnik chłodniczy. Taki układ umożliwia bardziej elastyczne rozmieszczenie komponentów, co jest korzystne w wielu sytuacjach budowlanych.

Pompy ciepła typu split różnią się od modeli monoblok rozdzieleniem kluczowych komponentów na dwie oddzielne jednostki. Jednostka zewnętrzna, która zawiera sprężarkę i skraplacz, jest instalowana na zewnątrz budynku, podczas gdy jednostka wewnętrzna, zazwyczaj zawierająca parownik i elementy sterujące, umieszczona jest wewnątrz. Taka konstrukcja pozwala na zminimalizowanie hałasu wewnętrznego oraz umożliwia lepszą integrację systemu z architekturą budynku.

Zalety instalacji pompy split

 • Elastyczność lokalizacyjna jednostki zewnętrznej – możliwość umieszczenia jednostki zewnętrznej w odpowiedniej odległości od jednostki wewnętrznej daje większą swobodę w planowaniu przestrzennym. Pomaga to w unikaniu problemów związanych z brakiem miejsca na zewnątrz lub z ograniczeniami dotyczącymi hałasu.
 • Mniejszy wpływ na estetykę budynku – ponieważ większość kluczowych elementów jest ukryta, systemy split mają minimalny wpływ na wygląd zewnętrzny budynku. Jednostki wewnętrzne mogą być dyskretnie zintegrowane z wnętrzem, co jest istotne w estetycznie wrażliwych projektach.
 • Efektywność energetyczna – dzięki nowoczesnym technologiom, pompy ciepła typu split często osiągają wyższą efektywność energetyczną, zwłaszcza w umiarkowanych i zimnych klimatach, gdzie różnica temperatur między wewnątrz a na zewnątrz jest znacząca.

Wady pompy ciepła typu split

 •  Konieczność instalacji rur łączących jednostki – Instalacja wymaga przeprowadzenia rur łączących jednostki zewnętrzną i wewnętrzną, co może być kłopotliwe, zwłaszcza w istniejących budynkach, gdzie takie prace mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami i komplikacjami.
 • Potencjalne straty cieplne – przesył czynnika chłodniczego pomiędzy jednostkami może prowadzić do strat cieplnych, zwłaszcza jeśli rury nie są odpowiednio izolowane lub są długie. To może nieznacznie obniżyć ogólną efektywność systemu.
 • Koszt instalacji – pompy ciepła typu split mogą być droższe w instalacji w porównaniu do systemów monoblok, głównie ze względu na większą złożoność systemu i pracochłonność montażu.

Porównanie pompy ciepła monoblok i split

Wybór między pompą ciepła typu monoblok a split, może mieć znaczący wpływ na wydajność, koszty i komfort użytkowania systemu ogrzewania i chłodzenia. Aby ułatwić podjęcie decyzji, porównamy oba typy pod kątem kosztów instalacji i eksploatacji, efektywności energetycznej, oraz dostosowania do różnych warunków i potrzeb budynków.

Porównanie kosztów instalacji i eksploatacji

Koszty instalacji

 • Monoblok: Zazwyczaj niższe koszty instalacji ze względu na mniejszą złożoność systemu i ograniczenie do jednej jednostki zewnętrznej. Nie wymaga instalacji wewnętrznych jednostek, co redukuje pracę i czas potrzebny na montaż.
 • Split: Instalacja może być droższa, ponieważ wymaga montażu zarówno jednostek zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Prace te mogą być bardziej skomplikowane, szczególnie w istniejących budynkach, gdzie trzeba przeprowadzić rury łączące jednostki.

Koszty eksploatacji

 • Monoblok: Może generować większe koszty eksploatacji, jeśli jednostka jest mniej efektywna w danym klimacie, zwłaszcza że wszystkie komponenty są zewnętrzne i mogą być bardziej narażone na warunki atmosferyczne.
 • Split: Zazwyczaj wyższa efektywność energetyczna dzięki lepszej izolacji między jednostkami, co może przekładać się na niższe koszty użytkowania, szczególnie w regionach o dużych różnicach temperatur.

Efektywność energetyczna obu typów w różnych warunkach klimatycznych

 • Monoblok: Najlepiej sprawdza się w klimatach umiarkowanych, gdzie temperatura zewnętrzna nie spada drastycznie.
 • Split: Efektywność energetyczna pompy split jest zazwyczaj wyższa w ekstremalnych warunkach, zarówno bardzo ciepłych, jak i bardzo zimnych, ponieważ jednostka wewnętrzna, która odpowiada za przekazywanie ciepła lub chłodu, jest odizolowana od warunków zewnętrznych.

Rekomendacje dotyczące wyboru odpowiedniego typu pompy dla różnych typów budynków i lokalizacji

Dla nowych, nowoczesnych budynków – Split jest często rekomendowany ze względu na elastyczność instalacji i lepszą integrację z architekturą budynku.

Dla modernizacji istniejących budynków – Monoblok może być bardziej odpowiedni ze względu na prostotę instalacji i mniejsze zakłócenia dla istniejącej struktury budynku.

Dla budynków w gęsto zabudowanych obszarach miejskich – Split może być lepszym rozwiązaniem, gdyż jest cichszy i mniej widoczny, co jest istotne w środowiskach miejskich.

Dla obszarów o ekstremalnych warunkach klimatycznych – Split zaleca się ze względu na wyższą efektywność energetyczną i lepszą adaptację do skrajnych temperatur.

Podsumowanie

Wybór odpowiedniej pompy ciepła, czy to typu monoblok czy split, jest kluczową decyzją, która może znacząco wpłynąć na komfort, efektywność energetyczną oraz koszty eksploatacji systemu ogrzewania i chłodzenia w Twoim domu lub budynku komercyjnym. Każdy z tych systemów oferuje swoje unikalne zalety i może być bardziej odpowiedni w zależności od specyficznych warunków i wymagań.

Niezależnie od wybranego typu, ważne jest, aby decyzja o instalacji pompy ciepła była poprzedzona dokładną analizą i konsultacją z profesjonalistami w dziedzinie HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja). Specjaliści mogą pomóc ocenić specyficzne potrzeby Twojej nieruchomości, potencjalne korzyści oraz koszty związane z każdą opcją, zapewniając, że ostateczny wybór będzie najbardziej efektywny i korzystny ekonomicznie. Skorzystaj z porad doświadczonych doradców technicznych i skontaktuj się z Nami, a pomożemy w wyborze pompy ciepła idealnie dopasowanej do Twoich potrzeb. Odpowiednio dobrana pompa ciepła to inwestycja, która przyniesie komfort użytkowania na lata, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko i obniżeniu rachunków za energię.